เชื่อได้ว่าหลายคนคงจะเคยมีประสบการณ์อ่านหรือซื้อนิตยสารกันมาบ้างแล้ว เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าแท้จริงแล้วนิตยสารคืออะไร และสิ่งพิมพ์ไหนบ้างที่เราสามารถเรียกว่าคือนิตยสาร หรือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ้เรามาดูกันว่า นิตยสาร นั้นหมายถึงอะไร magazine คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดทำออกมาเจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มประชากรและคนให้ ตามจุดมุ่งหมาย โดยที่มีการแบ่งหมวดหมู่  ตามประเภทของความชอบมากมาย อาทิ นิคยสารกีฬา , ท่องเที่ยว , การเงิน และนิตยสารอีกหลากหลายประเภท