The Bangkok Recorder (หนังสือจดหมายเหตุ)

ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยของเราตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2387 – 2388 และอีกครั้งระหว่างปี พ.ศ. 2407 – 2411 ชื่อว่า    “ บางกอกรีคอร์เดอร์ “ (The Bangkok Recorder) หรือชื่อไทย “หนังสือจดหมายเหตุ” ซึ่งถูกเขียนและพิมพ์โดยหมอบรัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน ในช่วงแรกเริ่มตีพิมพ์ออกมาเป็นฉบับรายเดือน แล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นรายปักษ์หรือเรียกกันว่ารายครึ่งเดือน

“ดิฉัน” 40 ปี นิตยสารคุณภาพคู่เมืองไทย

ถ้าให้นับจำนวนนิตยสารผู้หญิงหัวต่างๆ ในปัจจุบันทั้งที่เป็นของไทย และซื้อลิขสิทธิ์มาจากเมืองนอก คงนับกันไม่หวาดไม่ไหวเป็นแน่ แต่ถ้าจะให้เอ่ยถึงนิตยสารที่ได้รับความนิยมและครองใจผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง,ผู้ชาย เด็ก หรือ ผู้ใหญ่ มาได้ยาวนาน เชื่อได้ว่าชื่อของนิตยสาร “ดิฉัน” จะต้องถูกนึกขึ้นมาได้เป็นชื่อแรกแน่นอน ซึ่งสามารถการันตีจากจำนวนเล่มที่ยาวนานมาถึงฉบับที่ 900 !!! ถือได้ว่าเป็นนิตยสารที่มีอายุยาวนานของเมืองไทย