magazine

นิตยสาร (Magazine) มีแบบไดบ้างนะ

เชื่อได้ว่าหลายคนคงจะเคยมีประสบการณ์อ่านหรือซื้อนิตยสารกันมาบ้างแล้ว เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าแท้จริงแล้วนิตยสารคืออะไร และสิ่งพิมพ์ไหนบ้างที่เราสามารถเรียกว่าคือนิตยสาร หรือ วารสาร ???นิตยสาร หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดทำออกมาเจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มประชากร

หรือกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งจะออกเป็นรายคาบ ออกเป็นประจำสัปดาห์ รายเดือน แต่จะไม่ออกเป็นรายวัน มีการเย็บเล่มใช้ปกอ่อนกระดาษคุณภาพดีและคงทนต่อการใช้งานมากกว่ากระดาษเนื้อหาด้านในเล่ม การเขียนข้อมูลจะเป็นแนวข่าวสารเชิงลึกทั้งความรู้เชิงวิชาการและบันเทิงที่หลากหลาย มีการใส่ภาพใช้สีสันและภาพประกอบเป็นจำนวนมากเพื่อดึงดูด เร้าอารมณ์ของผู้พบเห็น รวมทั้งการออกแบบจัดหน้านิตยสารจะมีความพิถีพิถันในการจัดทำมากกว่าสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆนิตยสารส่วนมากจะมีรายได้หลักจากค่าโฆษณาแบะการจัดจำหน่าย โดยจะเน้นผลทางการค้าเป็นหลักสำคัญ

ประเภทของนิตยสาร

การแบ่งประเภทนิตยสารสามารถแบ่งได้ตามลักษณะเนื้อหาที่เน้นในเรื่องการนำเสนอและผู้อ่านให้ความสนใจ ซึ่งการแบ่งในลักษณะนี้มักจะถูกแยกย่อยออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ นิตยสารกลุ่มผู้อ่านทั่วไป (General Magazine) และที่เป็นผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม (Specialized Magazine)

  • นิตยสารกลุ่มผู้อ่านทั่วไป จะได้แก่
  • นิตยสารข่าว เน้นแสดงเกี่ยวกับข่าวทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็น บทวิเคราะห์ข่าว, เบื้องหลังข่าว, สัมภาษณ์บุคคลในข่าว เป็นต้น ตัวอย่างของนิตยสารข่าว ก็เช่น มติชนสุดสัปดาห์ เนชั่นสุดสัปดาห์
  • นิตยสารสำหรับครอบครัว จะเป็นบทความเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของครอบครัว ที่สามารถอ่านได้ทั้ง แม่บ้านและพ่อบ้าน ได้แก่ รักลูก แม่และเด็ก
  • นิตยสารสำหรับสตรี จัดทำออกมาเพื่อสตรีทุกกลุ่มอาชีพ ในเล่มจะประกอบไปด้วยเนื้อเรื่องที่หลากหลาย ทั้งนวนิยาย แฟขั่น ตำราอาหารเป็นต้น ซึ่งจะได้แก่ ดิฉัน พลอยแกมเพชร แพรว
  • นิตยสารสำหรับเด็ก เป็นนิตยสารสำหรับเด็กๆทั่วไป มีภาพประกอบเนื้อหาเข้าใจง่าย เช่น เสียงเด็ก สวนเด็ก เป็นต้น

 

  • นิตยสารกลุ่มผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม ได้แก่

  • นิตยสารการเมือง เจาะลึกเฉพาะทางด้านการเมือง มีทั้งบทวิเคราะห์ หรือรายงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมด เช่น มติชนสุดสัปดาห์ หลักไท
  • นิตยสารแฟน เป็นนิตยสารที่ออกมาสำหรับแฟนคลับ คลั่งไคล้เรื่องที่ตนเองสนใจ เช่น ทางกีฬา ทางบันเทิง ทางภาพยนต์ หรือดารานักร้อง
  • นิตยสารงานอดิเรก จัดทำออกมาเพื่อกลุ่มที่ชอบทำงานอดิเรก หรือสนใจด้านใดด้านหนึ่ง ต้องการเพิ่มพูนความรู้ เช่น นิตยสารเกี่ยวกับสแตมป์ ทำสวน ถ่ายภาพ
  • นิตยสารอาชีพ เน้นเนื้อหาเพื่อไปประกอบอาชีพได้จริงๆ เช่น นิตยสารปศุสัตว์ นิตยสารอุตสาหกรรมรถยนต์

เมื่อมนุษย์ได้รู้จักการเขียน การพิมพ์ จนนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ โดย ค.ศ.1455 สิ่งพิมพ์ชิ้นแรกที่ปรากฎคือหนังสือทางศาสนาหรือพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แบบอื่นๆซึ่งรวมทั้งนิตยสารด้วย และในปีค.ศ.1663 นิตยสารฉบับแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้น ชื่อ Erbauliche monaths-unterredungen ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในประเทศเยอรมัน