นิตยสาร เกษตร
magazine, top magazine

นิตยสารเกษตร เพื่อนคู่ใจชาวไร่ชาวสวน

การเกษตร คือ การกระทำดินเพื่อให้เกิดผลผลิตต่างๆ รวมความถึงการปลูกพืช , เลี้ยงสัตว์ , ทำประมง , การเกษตร ซึ่งควบรวมความรู้ , ทักษะ , ประสบการณ์ , ทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้งเงินทุน เพื่อให้ทั้งพืชและสัตว์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมให้ผลผลิตต่างๆ เป็นต้น

การเกษตร

เทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นการใช้ศิลปะกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้าด้วยกัน เป็นการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน , อุตสาหกรรม หรือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ และเกษตรกรรม คือ วิธีการทำการเกษตร วิธีการปลูกพืช รวมถึงการเลี้ยงสัตว์บก และวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย สรุปแล้วการทำเกษตรในด้านๆต่าง เกษตรกรจำเป็นต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานเป็นอย่างดีเพื่อต่อยอดไปสู่ความรู้ความชำนาญที่เชี่ยวชาญ เพราะถ้าไม่มีความรู้แล้ว จะไม่สามารถปลูกพืชจนเห็นความเจริญงอกงามได้เลย นอกจากนี้ยังต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาด้วย เพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันและคู่แข่งด้วย

‘นิตยสารเกษตร’ คู่มือของเกษตรกรทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า ราคาเพียงเล่มล่ะ 40 – 120 บาท รูปเล่นสวยงาม น่าอ่าน อัดแน่นไปด้วยความคุ้มค่า นิตยสารเพื่อวงการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อการเสริมสร้างความพร้อมในการประกอบกิจการธุรกิจให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยยึดมั่นเกษตรกรแบบก้าวหน้าซึ่งไม่เคยล้าสมัย ให้คุณได้ศึกษาเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเกษตรกรได้อีกด้วย เหมาะสำหรับผู้สนใจ สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประกอบอาชีพต้องการ ในแต่ละเล่มมีเนื้อหาที่เป็นจุดเด่นอันแตกต่างกัน ทั้งการปลูก ไม้ดอก , พืชผักให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ที่ตลาดต้องการสูง , การเลี้ยงชีพด้วยการทำปศุสัตว์ เป็นต้น ข้อมูลทุกเล่มมีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เนื้อหาก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น ขั้นตอนปลูกข่าตาแดง ส่งโรงงานสร้างรายได้กว่าล้านบาทต่อเดือน , เครื่องหย่อนกล้ารุ่นใหม่ให้ผลผลิตดีแต่ต้นทุนต่ำ , มะพร้าวน้ำหอม ดำเนินสะดวกผลผลิตดก รสชาติอร่อยใครๆก็ชอบ , มันญี่ปุ่นที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ใช้เวลาปลูก  95 วัน  สร้างรายได้ 75,000 บาท / ไร่ เป็นต้น คุณจะได้อ่านข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รู้ลึก รู้จริง จากนักเขียนมืออาชีพ พร้อมคอลัมน์สัมภาษณ์เกษตรกรที่อดทน ฝันฝ่า ลองผิดลองถูก จนสามารถตั้งตัวได้ มีทุกอย่างที่ต้องการ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเล่าว่า คุณสามารถทำตลาดได้อย่างไร เมื่อผลิตออกมาแล้วนำไปขายที่ไหน เพื่อสร้างรายได้ที่จับต้องได้ สามารถเห็นผลจริง ไม่ได้สอนแต่วิธีเพาะปลูกเท่านั้น

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในการทำเกษตร แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรให้ ‘นิตยสารเกษตร’ เป็นเพื่อนคู่คิดของคุณ เพียงแค่เปิดลองอ่าน คุณย่อมจะได้ไอเดียดีๆกลับมาอย่างแน่นอน