The Bangkok Recorder (หนังสือจดหมายเหตุ)

ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยของเราตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2387 – 2388 และอีกครั้งระหว่างปี พ.ศ. 2407 – 2411 ชื่อว่า    “ บางกอกรีคอร์เดอร์ “ (The Bangkok Recorder) หรือชื่อไทย “หนังสือจดหมายเหตุ” ซึ่งถูกเขียนและพิมพ์โดยหมอบรัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน ในช่วงแรกเริ่มตีพิมพ์ออกมาเป็นฉบับรายเดือน แล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นรายปักษ์หรือเรียกกันว่ารายครึ่งเดือน